Helsetilstanden i Norge 2018

Folkehelseinstituttet har i mai 2018 laget Folkehelserapporten (kortversjonen). Rapporten baseres på tilgjengelige data fra befolkningen, også for barn.

Du finner rapporten på Folkehelseinstituttets hjemmeside eller via Bufdir-biblioteket der vi har hentet nettlenken.