Steg 5: Fullverdig liv

Alle barn som har nedsatt funksjonsevne, har rett til særlig omsorg og et fullverdig og anstendig liv. Tilbud skal innrettes slik at barna får adgang til tiltak som må til for å fremme sosial integrering og personlig utvikling.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne orienterte 29.01. om…
Les mer
Default Image

Ny veileder om arbeid med barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en ny veileder som tar…
Les mer

Nedsatt funksjonsevne - hva betyr det?

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en oversikt knyttet til…
Les mer

Barnerepresentanter i Troms

Kommunene i Troms har alle oppnevnt barnerepresentanter som har et særlig ansvar for å…
Les mer

Departementet informerer

På hjemmesida til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet finner du…
Les mer

Prosjekt Familieveiviser

Prosjektet Familieveiviser 2008-2010 har hatt som mål å utvikle modeller for mer…
Les mer

Helsetilsynet og Fylkesmannen fører tilsyn

Statens Helsetilsyn har overordnet ansvar for tilsynet med helse-, sosial-, omsorgs- og…
Les mer

Helsedirektoratets nasjonale konferanse

Helsedirektoratet arrangerte 20.01.11 en nasjonal konferanse om forebyggende arbeid for…
Les mer