Alarmtelefonen for barn og unge

De fleste barn gleder seg til fritid og høytider, til vinter-, sommer- og høstferien og til jul og påske da de kan ha gode opplevelser sammen med den nære familie, slekt og gode venner. Men nettopp i slike anledninger vil barn som lever med sviktende omsorg kunne føle angst for hva som vil hende.

Erfaringsmessig vet vi at flere barn vil komme til å oppleve rus og vold. Det er viktig at alle bidrar til å verne barna, herunder både familie og det lokale hjelpeapparatet. Noen barn vil likevel ha et akutt behov for noen voksne å snakke og betro seg til. Disse barna kan derfor ringe alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

Dette er en gratis nasjonal kontakttelefon som er åpen når barnevernet har stengt, det vil si fra hverdager 15.00 til neste morgen kl. 08.00, samt hele døgnet i helgene. Du finner mer informasjon under lenker.