Steg 4: Vern mot overgrep

Alle barn som bor hjemme, skal ha rett til samfunnets beskyttelse mot vold og overgrep. Dette innebærer ordninger som sikrer nødvendig støtte til barnet og omsorgshaver, samt ordninger som sikrer forebygging, behandling og evt behandling av saker i retten.

Familievernkontorenes arbeid med vold

I Bufdirs bibliotek er det nå lagt ut en rapport som er utarbeidet av Enerhaugen…
Les mer

Etter- og videreutdanningstilbud om vold og overgrep mot barn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig utarbeidet en 90 siders…
Les mer

Ny rapport fra NOVA om vold og overgrep mot barn

NOVA har nylig utarbeidet en ny rapport om vold og overgrep mot barn i Norge. Rapporten…
Les mer

Stopp volden

Stiftelsen ATV - Alternativ til vold har i samarbeid med Redd Barna og…
Les mer

Hvor lite skal vi tåle?

Politiet la 15.10.15 ut en ny nettside som gir viktig informasjon om forhold knyttet til…
Les mer

Viktig endring i straffeprosessloven

15.juni 2015 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven om endringer som gjelder…
Les mer

Endringer i barneloven foreslås for å beskytte barn

Regjeringen setter nå i gang en utredning for å styrke barns rettsvern i saker der en av…
Les mer

NY TILTAKSPLAN MOT VOLD OG OVERGREP

På barnekonvensjonens 25årsdag presenterte barneminister Solveig Horne regjeringens nye…
Les mer

App mot tvangsekteskap

En ny app mot tvangsekteskap som passer for alle typer mobiltelefoner er nå lansert av…
Les mer

Kart over land med lover som forbyr vold mot barn

Etter at Sverige i 1979 vedtok den første loven med generelt forbud mot vold mot barn,…
Les mer

Fagprosedyrer for å avdekke vold mot barn

For første gang er det utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for at helsepersonell…
Les mer

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker

16.oktober 2012 la en arbeidsgruppe med politimester Ole Bredrup Sæverud i Troms…
Les mer

Konferanse på nettet - velkommen inn!

Handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for 2012, innebar blant annet…
Les mer

Åpning Barnevoldkonferansen

Under Barnevoldkonferansen i Tromsø 22.03.12 holdt fylkesmann Svein Ludvigsen et…
Les mer

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til vold gir, som ledd i erfaringsspredning fra ulike…
Les mer

Tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har videreført tidligere…
Les mer

Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Regjeringen har gjennom handlingsplaner og veiledere oppfordret kommunene til å utarbeide…
Les mer

Ulike typer vold mot barn

Begrepet vold har mange betydninge. Det kan derfor være nyttig for alle å tenke igjennom…
Les mer

Barnevoldkonferansen 2012

Den store Barnevoldkonferansen 2012 arrangeres 22.-23.03.2012 i Auditorium I i…
Les mer

Den dialogiske barnesamtalen

Åse Langballe, Dr.polit og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter og vold og traumatisk…
Les mer

Arbeid med vold mot barn

Fylkesmann Svein Ludvigsen og to representanter for Redd Barnas regionkontor i Nord-Norge…
Les mer

Lisas telefon til 911

Hør ei 6 år gammel jente som er i en krisesituasjon. Hennes stefar har gått løs på moren…
Les mer

Overgrep mot utviklingshemmede

Internasjonale studier viser at forekomsten av alvorlige overgrep mot utviklingshemmede…
Les mer

Nybakte foreldres informasjonsprogram

Stine Sofies Stiftelse har, i samarbeid med Norsk Barnelegeforening, laget en…
Les mer

Å tørre å tenke det verste

Stine Sofies Stiftelse gir viktige bidrag til arbeidet for å forebygge, oppdage og…
Les mer

EUs nettside om menneskehandel med barn

EU-parlamentet har etablert en ny hjemmeside om menneskehandel i Europa. Her kan du lese…
Les mer

Forslag om utvidede krav til politiattester

Regjeringen foreslår nå nye krav til politiattester for personer som ønsker å ta vare på…
Les mer

Alarmtelefonen for barn og unge

De fleste barn gleder seg til fritid og høytider, til vinter-, sommer- og høstferien og…
Les mer