Kunnskapsoppsummering om enslige umyndige asylsøkere og flyktninger

NTNU har laget en kunnskapsoppsummering om forskningen på enslige mindreårige gjennom det siste tiåret, både for å vurdere eksisterende kunnskap på feltet og for å identifisere kunnskapshull i Norge. Rapporten ligger i elektronisk versjon på Bufdirs bibliotek