Nasjonal konferanse 2017

Den nasjonale arbeidsgruppen arrangerte også i 2017 en konferanse for fylkesmannsembeter…
Les mer

Implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner

Etter en periode (2012-2014) med nasjonal spredning av Sjumilssteget i…
Les mer

Aktivitetsplan for spredning av Sjumilssteget i Norge

Fylkesmannen i Troms har gjennom midler fra Barne-, likestillings- og…
Les mer

Sjumilssteget er i gang i Rogaland

27.mai hadde Fylkesmannen i Rogaland kick-off (inspirasjonskonferanse) for oppstart av…
Les mer

Sjumilsstegets nasjonale nettverk samles!

Det nasjonale nettverket av personer i Norge som arbeider med å praktisere…
Les mer

Sjumilssteget i Østfold er godt i gang

Fylkesmannen i Østfold arrangerte samling i Son for kommunekoordinatorene for…
Les mer

Sjumilssteget i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark hadde "avspark" for Sjumilssteget i Norges største fylke i…
Les mer

Sjumilssteget i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane startet i 2012 sitt Sjumilssteg og har i den anledning…
Les mer

Vårres unga vårres framtid

Fylkesmannen i Nordland har siden 2011 arbeidet med satsingen Vårres unga vårres framtid…
Les mer

Nettverkssamling i Bodø 22.-23.03.13

22.og 23.januar ble det arrangert en nettverkssamling for fylkesmannsembeter og kommuner…
Les mer

Nettverksmøte i Bodø 22.-23.01.13

Norges første nettverksmøte mellom Fylkesmenn og kommuner som arbeider med…
Les mer

Sjumilssteget fortsetter etter avviklinga av Tromsprosjektet

Fylkesmannen i Troms har i perioden fra 1.5.2010 til 1.7.2012 drevet Sjumilssteget ved…
Les mer

Landspilotering av Sjumilssteget?

Fylkesmannen i Troms søkte 24.04.2012 om midler til et to-årig prosjekt…
Les mer

Presentasjoner av Sjumilssteget for andre fylkesmenn

Fylkesmannen i Troms har i 2011 gitt tilpassede presentasjoner av Sjumilssteget for 4…
Les mer

Spredning av Sjumilssteget i 2011

I 2011 er det, jf. prosjektplan fase III satt opp en plan for videre spredning av…
Les mer

Fylkesmennene skal legge barnekonvensjonen til grunn

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sendte 10.02.11 ut årets…
Les mer

Søknad om midler til Sjumilssteget for 2011

Fylkesmannen sendte 08.02.11 en søknad om midler til finansiering av Sjumilsstegstiltak…
Les mer

Sjumilssteget – nasjonal satsing 2010

Fylkesmannen i Troms fremmet 16.03.10 en søknad til BLD (Barne-, likestillings- og…
Les mer