Fokusgruppeintervju i kommunen

Fylkesmannen i Østfold har benyttet Sjumilsstegets verktøy for gjennomføring av…
Les mer

Hvordan inkludere barn og unge i kartleggingsarbeid?

Dokumentet "Selvhjelpspakken" fra 2012 beskriver ikke metoder for å inkludere barn og…
Les mer

Selvhjelpspakken for nedlasting

Fylkesmannen har nå laget ferdig teksten til Selvhjelpspakken. Dette dokumentet vil bli…
Les mer

Prosess for Selvhjelpspakken

Fylkesmannen i Troms har i uke 7/2012 etablert en arbeidsgruppe bestående av 3 rådgivere…
Les mer

Dokumenter fra møte med kommunekoordinatorene

Her finner du vedlagt dagsorden, innledninger og referater fra Fylkesmannens møte med…
Les mer

Sjumilssteget og kontrollspørsmål 2009

Sjumilssteget ble introdusert i 2009 for kommunene i Troms. Som ledd i satsingen hadde…
Les mer

Møte med kommunekoordinatorene

Kommunene har oppnevnt egne koordinatorer for Sjumilssteget. Disse er invitert til møte…
Les mer

Kommunebrev Troms 2009

Fylkesmannen i Troms har en visjon som sier: Ingen tromsværing er så liten at ikke…
Les mer