Idèhefte om inkludering av barn og unge

Fylkesmannen i Østfold har i samarbeid med barn og unge i Østfold, kommunene i fylket og…
Les mer

Dokument 16: Forslag til endring av grunnloven

19.desember 2011 fikk Stortingets presidentskap forslaget fra Stortingets…
Les mer

Evaluering av Sjumilssteget i Troms fylke

Universitetet i Tromsø, v/Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og…
Les mer

Sluttrapport fra Lenvik

Lenvik kommune ble våren 2009 utpekt som pilotkommune for Sjumilssteget i Troms. Kommunen…
Les mer

Kommuneanalysen 2012

Fylkesmannen i Troms sende 2. mars ut et brev der kommunene blir invitert til å…
Les mer

Sjumilsstegskonferansen 2011

29. og 30. november 2011 arrangerte Fylkesmannen i Troms årets Sjumilsstegskonferanse,…
Les mer

Uttalelse fra FNs barnekomitè

Norge la 21. januar 2010 frem sin rapport om hvordan Norge ivaretar barnekonvensjonen.…
Les mer

Dokumenter for Sjumilssteget

Her finner du rapporter, dokumenter og diverse brosjyremateriell i forbindelse med…
Les mer

Sjumilsstegets grafiske profil

Sjumilsstegets hjemmeside har mange profiluttrykk. Sentralt i det grafiske designet står…
Les mer