Barnekomiteens tilbakemelding til Norge 2018

 Norge møtte barnekomiteen i Geneve 23. og 24.mai 2018 i komiteens 78.sesjon.

6.juni ble komiteens "concluding observations", d.v.s. tilbakemeldingen til Norge lagt ut på nettet. Den følger som vedlegg til denne nyheten. Tilbakemeldingen vil danne grunnlag for videre arbeid med barnerettigheter i Norge i årene som kommer. VI er spent på hva som kommer og vil selvsagt forsøke å bidra i arbeidet.

Du kan sjekke barnekomiteens hjemmeside der alt om barnekomiteens arbeid og retningslinjer ligger. Om du ønsker å se alle dokumenter som tilhører Norges høring, evt. dokumenter fra de andre landene som deltok i den 78.sesjonen (Angola, Argentina, Lesotho, Montenegro), velger du "sessions" og deretter nr. 78.

Alle møtene er også tatt opp, slik at du kan se dem "live" fra møterommet. Lenken til opptakene finnere du via http://webtv.un.org/media/ Når du åpner denne siden, velger du "Meeting&events" på verktøylinja øverst, deretter tar du to valg i boksen nede til venstre - først "human rights treaty bodies", deretter "commitee on the rights of the child".

Sjumilssteget ønsker deg lykke til med studiet av hvordan komiteen arbeider og med din nye innsikt i hva komiteen mener om vårt eget land!

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Barnekomiteens forslag.pdf)Barnekomiteens forslag.pdf5574 kB