Barnekomiteens tilbakemelding til Norge 2018

 Norge møtte barnekomiteen i Geneve 23. og 24.mai 2018 i komiteens 78.sesjon. 6.juni ble…
Les mer

Norge eksamineres av FNs barnekomite

23. og 24.mai 2018 skal Norge, med Barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland i…
Les mer

Sjumilssteget foreslår å fjerne 7-årsgrensen i norsk lov

Den nasjonale arbeidsgruppen for "Sjumilssteget - Barnekonvensjonen i praksis" har gitt…
Les mer

Nasjonal konferanse 2017

Vår nasjonale arbeidsgruppe "Sjumilssteget - Barnekonvensjonen i praksis" arrangerte…
Les mer

3 Skyggerapporter til barnekomiteen

26.september ble tre skyggerapporter til FNs barnekomité presentert på et arrangement.…
Les mer

TV-aksjonen 2017 til Unicef

Årets TV-aksjon går til Unicefs arbeid for skoler til barn i krigsherjede land. I…
Les mer

Hipp Hurra for LNU!!

LNU har nylig gitt ut en ny rapport "Unge stemmer 2017:På vei mot et demokratisk…
Les mer

Barnekomiteen innkaller Norge i 2018

FNs barnekomite som er FNs kontrollorgan for statenes etterlevelse av barnekonvensjonen,…
Les mer

Sivilombudsmannen fremhever bruk av barnekonvensjonen i forvaltningen

Sivilombudsmannen la 6.april 2017 frem sin årsmelding. Ombudsmannen la i den anledning…
Les mer

Nettkurs om barnekonvensjonen også i 2017

Også i 2017 tilbys i høst nettstudiet om "Barnekonvensjonen - barns menneskerettigheter"…
Les mer

Barnets beste - Sivilombudsmannens avgjørelser

Sivilombudsmannen behandler løpende - på bakgrunn av klager, evt. av eget tiltak saker…
Les mer

Barn og folkehelse i planarbeid

Barn og unge skal få si sin mening og bli hørt i plansaker der de bor. Tilrettelegging…
Les mer

Norges nye rapport til barnekomiteen

6.oktober 2016 leverte Norge sin nye rapport til FNs barnekomite om tilstanden for…
Les mer

Forslag om ny barnevernlov

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk 29.0916 overrakt den nye offentlige…
Les mer

FNs barnekomité: -Vær konkret i arbeidet med barns rettigheter

De internasjonale ekspertene på barnekonvensjonen snakket svært direkte om barnas…
Les mer

Barnas stemme i plan- og byggesaker

Barnerepresentantene i kommunene i Troms skal ta vare på barn og unges interesser i…
Les mer

Alle med - et verktøy for deg som vil inkludere alle barn og unge

NDFU - Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap er et felles initiativ fra…
Les mer

FRITIDSERKLÆRINGEN

7.juni underskrev statsministeren, 4 statsråder, KS og en rekke organisasjoner…
Les mer

NYTT STUDIETILBUD OM FNS BARNEKONVENSJON

Høgskolen VID tilbyr høsten 2016 20 studieplasser i et nettbasert 10-studiepoengs kurs om…
Les mer

Tid for lek og læring

Regjeringens nye Stortingsmelding om kvalitet i barnehagene er nå lagt ut på…
Les mer

Stopp volden

Stiftelsen ATV - Alternativ til vold har i samarbeid med Redd Barna og…
Les mer

SKOLEKASSA:NO

Kunnskapsdepartementet har finansiert et opplegg øremerket for asylsøkere og flyktninger…
Les mer

Regjeringas nye plan for arbeid for barn og unge

Regjeringa, ved 6 departementer, har nå laget en ny plan for arbeid med barn og unge.…
Les mer

Ny veileder om barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har nylig utgitt en ny veileder som skal…
Les mer

Barneperspektiv i NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer en kick-off for et opplegg med kartlegging…
Les mer

Nasjonal rapport om implementering av barnekonvensjonen er ferdig

En arbeidsgruppe blant fylkesmannsembetene har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og…
Les mer

Nasjonal konferanse om barn som pårørende

Barns Beste, Helsedirektoratet og Akershus Universitetssykehus arrangerer en…
Les mer

Idèhefte fra Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har, i samarbeid med barn og unge i fylket, samt Universitetet i…
Les mer

Nye konferanser med tema barnas rettigheter

I 2014 har flere fylkesmannsembeter, enten alene eller i samarbeid med andre instanser…
Les mer

FAKTA OM BARNEVERNETS ARBEID OVERFOR BARN MED INNVANDRERBAKGRUNN

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en artikkel med statistisk…
Les mer

Nytt nettkurs om vold og overgrep mot barn

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord),…
Les mer

BARNEAKTIVITET PÅ BARNS PREMISSER?

Visste du at barn er i ro i 75% av tiden når aktiviteter er voksenstyrt? Eller at barn…
Les mer

Sjumilssteget inn i kommuneplan

Gjesdal kommune i Rogaland har utarbeidet sin nye kommuneplan for perioden 2015-2027. På…
Les mer

Sjumilssteget til Murmansk

Fylkesmannen i Finnmark startet i 2014 prosjektet med å implementere Sjumilssteget i…
Les mer

Redd Barna: Norge - 20 år med merknader

Redd Barna publiserte 8.11. sin rapport som fokuserer på hvordan norske myndigheter har…
Les mer

Jubileumskonferanser i anledning barnekonvensjonens 25årsjubileum

Det arrangeres en rekke konferanser i anledning 25årsjubileet. På Oslo Plaza arrangeres…
Les mer

MØRE- OG ROMSDAL FEIRER BARNEKONVENSJONENS 25 ÅR

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal inviterer til jubileumsfest for Barnekonvensjonens…
Les mer

BARNEPERSPEKTIVET I NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Sjumilssteget oppdraget å utarbeide et utkast…
Les mer

NASJONAL OPPVEKSTKONFERANSE STREAMES

Fylkesmannen i Troms arrangerer, i samarbeid med Barne-, likestillings- og…
Les mer

LOKALE MARKERINGER AV BARNEKONVENSJONENS 25 ÅRS JUBILEUM

Fylkesmannen i Troms utfordrer kommunene i Troms, Troms fylkeskommune og Longyearbyen…
Les mer

TIL 25-ÅRSJUBILEET: NY SANG OM BARNETS RETTIGHETER

Vi skal i hele 2014 feire at det er 25 år siden generalforsamlingen i FN enstemmig vedtok…
Les mer

NASJONAL OPPVEKSTKONFERANSE 2014

Fylkesmannen i Troms arrangerer i samarbeid med Barne-, likestillings- og…
Les mer

Barnekonvensjonens 25årsjubileum

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har utviklet en egen logo til bruk…
Les mer

BARNEBYKONVENSJONEN I LENVIK

Lenvik kommune i Troms har gjennom arbeidet med "Barnebyen Finnsnes" og Sjumilssteget…
Les mer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsetilsynet har nylig gitt ut sin oppsummering med kunnskap fra tilsyn med…
Les mer

Nettbasert studie i FNs barnekonvensjon

Også høsten 2014 tilbyr Universitetet i Stavanger det nettbaserte studiet om…
Les mer

Sjumilssteget starter i Rogaland

Fylkesmannen har besluttet å starte "Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland". Det er…
Les mer

Barnekonvensjonen fyller 25 år den 20.november

Sjumilssteget tar nå initiativ til å lage lokale markeringer i alle landets fylker og…
Les mer

Sjumilsstegskonferanse i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer en ny stor Sjumilsstegskonferanse på Hotel…
Les mer

Statsråd Solveig Horne besøker Sjumilssteget i Troms

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, statssekretær, politisk…
Les mer