Eventyret Sjumilssteget

Sjumilssteget som program har nå passert sine 7 år, siden det startet hos Fylkesmannen i…
Les mer
Default Image

Intervju med Sjumilsstegets koordinator

Det ble i 2013 laget et intervju med Sjumilsstegets koordinator under et besøk ved…
Les mer

Evaluering av Sjumilssteget i Troms

Universitetet i Tromsø, v/Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og…
Les mer

Barnekonvensjonen i praksis!

Sjumilssteget – for barn og unges beste, handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i…
Les mer

Hvorfor skal vi ta Sjumilssteg?

Svært mange barn lykkes i sin oppvekst. De har gode omsorgspersoner, mange venner og…
Les mer

FNs barnekonvensjon

Sjumilssteget er en modell som skal sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i…
Les mer