Ikke alle stater i verden har ratifisert barnekonvensjonen fullt ut

Alle stater i verden, med unntak av USA, har ratifisert barnekonvensjonen og dermed gjort…
Les mer

Barnas retttigheter er en del av menneskerettighetene

Barna har rettigheter i verdenssamfunnet både som ledd i de generelle…
Les mer

Kirsten Sandbergs tale ved 25årsjubileet

Som ledd i 25 årsfeiringa av barnekonvensjonen, holdt barnekomiteens leder i 2014 -…
Les mer

FNs generalforsamling vedtar barnekonvensjonen

Den 20.november 1989 - etter 10 års forarbeid, basert på et forslag fra landet Polen,…
Les mer

Vil Norge signere protokollen om individklagerett?

Utenriksdepartementet (UD) sendte 19.juni 2013 ut en høringssak om Norge skal slutte seg…
Les mer

Barnekonvensjonen i full versjon

Her er originalteksten til FNs barnekonvensjon. Den er vedtatt på engelsk og det kan…
Les mer

Barneombudets små filminnslag

Barneombudet produserer fortløpende små filminnslag om Barnekonvensjonen og tar sikte på…
Les mer

FNs barnekomites merknader i et enklere språk

FNs barnekomité vurderte situasjonen i Norge på bakgrunn av det den fikk seg presentert…
Les mer

Ny klagemekanisme for brudd på barnekonvensjonen

Barneombudene i Sverige og Norge, Fredrik Malmberg og Reidar Hjermann, skrev i januar…
Les mer

Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge

Stipendiat Hadi Khosravi Lile, som er knyttet til forskningsstudiet Barnekonvensjonen og…
Les mer

Konvensjonsteksten og de fire generelle prinsipper

FNs barnekomite fremhever i generell kommentar nr. 5 General measures of…
Les mer

Barnekomiteens General Comments

FNs barnekomité har i perioden 2001 til 2013 gitt i alt 17 general comments knyttet til…
Les mer

Debatt om videreutvikling av barnekonvensjonen

Professor dr. Emeritus Lucy Smith gir i en artikkel i Aftenposten klart uttrykk for at…
Les mer