Heartbeat

Hør barna i en utbombet syrisk by synge Heartbeat på arabisk. Sangen er hentet fra…
Se film

Stream og opptak fra FN

FN legger nå opp til at vi kan følge forhandlinger fra ulike FN-organer via stream eller…
Se film

Foreldrene som gjorde alt galt

Barn og unge i alder 9-14 år tilknyttet Rådstua teaterhus og teatergruppene fra Ersfjord…
Se film

Hva nå? - en film om asylprosessen for enslige mindreårige

Bufdir har laget en liten informasjonsfilm på i alt 7 språk; norsk, arabisk, Tamil,…
Se film

Barnekonvensjonsagentene

Tromsø kulturskole/Rådstua teaterhus, med sine 4 teatergrupper for barn i alder 9-14 år…
Se film

FNs 17 mål for bærekraft

FN bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål. De avløser de tidligere tusenårsmålene.…
Se film

Cartoons - childrens Rights

Det finnes en rekke små tegnefilmer - laget i hele verden, med utgangspunkt i barnas…
Se film

Children´s rights

På hjemmesiden til Uncrc/Welsh Government kan vi blant finne disse to tankevekkende små…
Se film

Film fra fellesmøte mellom 3 ungdomsråd - BRU 2013

Fylkesmann Svein Ludvigsen ble i april 2013 invitert til møte på Malangen Brygger i Troms…
Se film

Finding my magic

Save the Children i Auastralia har laget et opplæringsprogram, særlig rettet mot barn i…
Se film

Tegnefilm om barnas rettigheter

Det lages mange filmer av ulike slag om barnas rettigheter. Her er ett eksempel hentet…
Se film

Ny film fra Save The Children

Save The Children (Redd Barna) har laget en kort filmsnutt der det fokuseres på…
Se film

BRY DÆ-premieren 2011

Fylkesmannen og Sjumilssteget ble invitert til premieren av den årlige «Bry…
Se film

Bry Dæ - You got a friend

Bry dæ" er et tverrfaglig prosjekt i Balsfjord mellom Kulturskolen, enhet Psykisk helse…
Se film

Barnetråkk på Sjumilsstegkonferansen 2010

Barnetråkk er en metode for å kartlegge barn og unges bruk av nærmiljøet. Denne filmen…
Se film

Barnas og ungdommens kommunestyre i Nordreisa

Nordreisa kommune arrangerte 24. november 2010 sitt første Barnas og ungdommens…
Se film

Videohilsen fra Audun Lysbakken

Fylkesmannen i Troms har fått i oppdrag fra BLD å spre Sjumilssteget til andre fylker i…
Se film

Sjumilssteg Barneombudet

Sjumilssteget handler om å få kommunene til å følge FNs barnekonvensjon. Barneombudet er…
Se film

Sjumilssteget i Kåfjord kommune

Kåfjord kommune har tatt i bruk Sjumilssteget som metode for å kvalitetssikre at deres…
Se film

Friluftsgjengen, Skjervøy barneskole

Skjervøy barneskole etablerte høsten 2010 et alternativt og tverrfaglig…
Se film

Djupvik badestampforening

Når de voksne ikke tror at ungdom kan få til noe, bestemte Martia Hestdal og Jens…
Se film

Barneombudets små filminnslag

Barneombudet produserer fortløpende små filminnslag om Barnekonvensjonen og tar sikte på…
Se film