Konferanse om barnekonvensjonen for fylkesmenn og direktorater 2018

"Sjumilssteget - Barnekonvensjonen i praksis" planlegger en nasjonal konferanse for representanter fra landets fylkesmannsembeter og relevante direktorater 11. og 12. oktober 2018. Konferansen har arbeidstittelen "Hva nå - Norge?" - med henvisning til tilbakemeldingene fra FNs barnekomité etter høringen av Norge 23. og 24. mai 2018. Lillestrøm ser ut til å bli stedsvalget for årets konferanse.

Det kommer nyheter om program og påmelding senere!