Nasjonal konferanse om implementering av barnekonvensjonen

Den nasjonale arbeidsgruppen for implementering av barnekonvensjonen arrangerer også i 2017 en nasjonal konferanse for fylkesmannsembeter og direktorater. Konferansen avvikles 19.-20.oktober på Radisson Blu Scandinavia hotel, Holbergs Plass i Oslo.

Konferansen er kun for ansatte i regional statsforvaltning som har ansvar ihht. oppgaven fra regjeringen om å implementere barnekonvensjonen lokalt. Mer om  konferansen, program og påmeldingslenke finnes på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms.