Den nasjonale arbeidsgruppen besøkte FNs barnekomite

Den nasjonale arbeidsgruppen for implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner gjennomførte i september 2016 et 3 dagers besøk i Geneve. To av disse dagene var vi akkreditert inn i møtesalen i Palais Wilson, der vi fulgte barnekomiteens sesjon nr. 73 med bl.a. behandling av landrapportene fra Nauru, Sierra Leone og New Zealand. Dette var en stor opplevelse og en inspirasjon for arbeidsgruppen med tanke på vårt videre arbeid med å sikre at barnekonvensjonen tas i bruk i offentlig forvaltning i saker som berører eller angår barn. Komiteen var svært nøye i sin utspørring av landene og utfordret de enkelte landenes delegasjoner på alle mulige områder med utgangspunkt i rettighetene barna er gitt gjennom konvensjonen. Vi var svært imponert over komiteens opptreden som både bar preg av respekt for de enkelte lands særlige utfordringer, men også av fokus på krav til kontinuerlige forbedringer i både barnepolitikk og tjenestetilbud til barna og deres familier. Ved avslutninga av utspørringa av hvert land, gjennomførte komiteen en intern drøfting som ledet frem til barnekomiteens merknader og anbefalinger til landene om behov for endringer.

De som har ønsker å få mer informasjon om hva som skjedde under barnekomiteens høringer disse dagene, kan henvende dere til medlemmene i vår nasjonale arbeidsgruppe. Navnene på disse fremgår av en annen nyhetssak på denne siden.

På bildet ser dere podiet i møterommet med barnekomiteens leder Benyam Dawit Mezmer som ønsker delegasjonen fra Nauru velkommen til høringen.