Nasjonalt oppdrag med barnekonvensjonen i 2015

Etter en periode (2012-2014) med nasjonal spredning av Sjumilssteget i fylkesmannsembetene,  har BLD og Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015 gitt ei bevilgning som knyttes til nasjonalt arbeid med implementering av barnekonvensjonen i embeter og kommuner. Som ledd i dette er det også fokus på landets Nav-kontor og utviklingen av kontorenes "barneperspektiv". Det er i den anledning laget en egen utredning for Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt et enkelt kartleggingsskjema for Nav-kontor basert på metodikken i Sjumilsstegets kommunekartlegging . 

I 2015 startet 3 nye fylker sine kommunekartlegginger med utgangspunkt i barnekonvensjonen. Dette gjelder Møre og Romsdal, Oppland og Oslo og Akershus. Nordland vil starte runde 2 med kommunekartlegging i 2015. Fylkesmannen i Troms vurderer en 3.kartleggingsrunde, foreløpig i noe mindre format enn oppleggene som ble benyttet i de to første rundene i Troms (2009 og 2012). Fylkesmannsembetene i Rogaland og Østfold, som i 2014 sluttførte sine kommunekartlegginger, arbeider nå med tiltak på bakgrunn av kommunenes svar i kartleggingsrunden. Fylkesmannen i Finnmark har også med midler fra bl.a. Barentssekretariatet og HOD, startet arbeidet med implementering av Sjumilssteget i Murmansk fylke. 

I forbindelse med det nasjonale oppdraget for 2015, er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra embetene i Oslo og Akershus, Østfold. Hedmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms, som også har koordineringsansvaret. Gruppa skal avvikle 4 arbeidsmøter i 2015. Det blir dessuten arrangert 2 egne samlinger for ansatte i embetene der det særlig er fokus på å utvikle intern kompetanse rundt barnekonvensjonens betydning som norsk lov.

BLD har ønsket at det skal gjennomføres en nasjonal kartlegging av status mht. lokal implementering av barnekonvensjonen i Norge. Denne kartleggingen vil bli gjennomført høsten 2015.

Ytterligere opplysninger om dette arbeidet kan fås fra koordinator Eivind Pedersen - tlf. 77642054 eller epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.