Oppstart av kommunekartlegging i Møre og Romsdal

Fylkesmannen og Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal har sendt en orientering til alle ordførere og rådmenn i fylkets kommuner om kommunekartleggingen som nå skal i gang i dette fylket. Kartleggingen skal sikre at kommunene kan bedre sin kvalitet i tjenestene og at det evt. blir innført tiltak som kan sikre at kravene i FNs barnekonvensjon blir oppfylt.

Samtidig blir kommunenes koordinatorer for arbeidet med kartleggingen invitert til ei samling i Molde 4.juni. Her vil barnekonvensjonen og erfaringene fra Troms fylke stå sentralt. Fylkesmannen vil også her legge frem sin tekniske løsning for kartleggingsarbeidet.

 

Program 4.   juni                                                                                                                                                        

1000-1015

Velkommen

Fylkesmannen

1015-1030

Samarbeid   for barn og unge

Fylkesmannen   i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune

1045-1130

Barnekonvensjonen

Eivind   Pedersen prosjektleiar Sjumilssteget, Fylkesmannen i Troms

1130   -1230

Lunsj

 

1230-1330

Sjumilssteget   i Troms

Eivind   Pedersen  og Odd Fredriksen, koordinator for Sjumilssteget i Lenvik

1345-1415

Teknisk   løysning

Elin   Røshol, IKT-ansvarleg Fylkesmannen i Møre og Romsdal

1415-1445

Spørsmål   og svar

 

1445-1500

Arbeidet   vidare

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Inforbrev til kommunene fra FM og FK.pdf)Inforbrev til kommunene fra FM og FK.pdf1928 kB