Barnekonvensjonssatsingen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå startet sitt konvensjonsprosjekt "Samarbeid og medvirkning til barn og unges beste". Prosjektet hadde kick-off-konferanse i Oslo 15.januar 2015 og skal arbeide med temaene, som i det vesentlige er knyttet til konvensjonens artikkel 3 og 12 i de kommende to åra.

Du kan se hva som ble tatt opp på denne konferansen - og, hvis det skulle ha interesse - hvem som var tilstede. Her er lenken

Det blir spennende å se hva som videre skjer i kommuner og bydeler!