Vellykket Sjumilsstegskonferanse i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder arrangerte sin Sjumilsstegskonferanse i Buen Kulturhus i Mandal 10.desember.

På denne konferansen var fokus særlig satt på barnas rett til medbestemmelse. Bakteppet var pilotarbeidet som siden 2012 har foregått i Mandal med prosjektleder Guro Wendelbo i spissen.

Her finner du presentasjonene fra konferansedagen  http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Kurs-og-konferansekalender/Konferanse-om-Sjumilssteget-i-Vest-Agder/