Nasjonal oppvekstkonferanse 6.-7.10

Den nasjonale oppvekstkonferansen er nå avviklet. 400 deltakere var tilstede og hele konferansen ble streamet av  SN-Salangen  nyheter. Her er lenken til streamen: http://oppvekstkonferanse.sn-produksjon.no/

Konferansen var innholdsrik - 40 personer dro på "Get together" på Tromsøs tak - 421 meter over havet. Vi så film på Fokus kino, deretter startet konferanseprogrammet på hotellet The Edge. I alt var det 5 ungdomsinnslag og 14 innslag fra voksne innledere. Alle deltakerne gjennomførte 4 tverretatlige møter rundt de 36 runde bordene som var satt opp. . Barnekonvensjonen ble feiret med egne bursdagskaker, ballonger og Finnsnes kirkes barnekor som i tillegg til "Sangen om barnets rettigheter" fikk hele salen med på å synge antimobbesangen kontrapunktisk.

Vi vedlegger konferanseprogrammet og  pdf-filer fra powerpointene som  ble benyttet under foredragene. De powerpointene som "mangler", vil vi forsøke å innhente og legge til denne nyheten når de blir mottatt her.

Vi ønsker alle konferansedeltakerne lykke til videre i arbeidet med og for barn - og med å sikre barnas rettigheter i tiden som kommer!