Oppvekstkonferanser i Nord-Norge

I løpet av september og oktober arrangeres 3 store konferanser i hhv. Finnmark (Alta) 17. og 18.09, Nordland (Bodø) 15. og 16.09)og Troms 06.-07.10 (Tromsø). De to første arrangeres av fylkesmannsembetene som Sjumilsstegskonferanser (i Nordland under navnet "Vårres unga - vårres fremtid"), mens konferansen i Tromsø er en nasjonal konferanse som arrangeres av Fylkesmannen i samarbeid med BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Her kan du se opplysninger om konferansene:

http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kurs--og-konferansekalender/sjumilsstegskonferansen/

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/Test-av-pameldingsskjema-for-oppvekstkonferanse-i-Bodo--september-2014/

http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kurs-og-konferanse/Nasjonal-oppvekstkonferanse-2014/

 

På meldingsfristen for de to førstnevnte er gått ut, mens det fortsatt er mulig å melde seg på den nasjonale konferansen i Tromsø. Frist er satt til 22.september.

Vedlagt ligger brosjyren til denne og påmeldingslenken.

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (oppvekstkonferansen 2014 - endelig program.pdf)oppvekstkonferansen 2014 - endelig program.pdf778 kB