Kommunenes egenanalyse

Kommunene i Troms gjorde i 2009 en egenanalyse av etterlevelsen av utvalgte områder i FNs barnekonvensjon i deres kommune. Fylkesmannen mottok rapport om etterlevelsen av barnekonvensjonen fra 24 av 25 kommuner i Troms. Rapportene kan du laste ned her: