Kick-off for Sjumilssteget i Østfold

Fylkesmannen i Østfold inviterer nå fylkets kommuner til å arbeide med utgangspunkt i Sjumilssteget. Det ble invitert til en kick-off-konferanse i Sarpsborg 28.mars som  markerte starten på dette arbeidet i Østfold.

Du kan lese nyheten på Fylkesmannens hjemmeside, herunder hente ut programmet for denne dagen via denne lenken: http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Kurs-og-konferanse/Sjumilssteget-i-Ostfold---Et-krafttak-for-barn-og-unge/

Alle Østfoldkommunene er med på satsingen og de har pekt ut sine koordinatorer som skal ha et særlig ansvar for arbeidet i egen kommune, bl.a. for kommuneanalysene som nå skal gjøres tverretatlig. Koordinatorene inviteres nå til samling 5. og 6.juni i Son.

Fylkesmannens tverretatlige samordningsteam for barn og unge, bestående av Kjersti Salberg, Kjell-Olaf Richardsen, Håkon Steigum Løes, Anders Brandt og Grete Reitan, har ansvaret for den videre fremdriften av programmet i Østfold.

 

Under ser du bilde av fylkesmann i Østfold Anne Enger: