Selvhjelpspakken for nedlasting

Fylkesmannen har nå laget ferdig teksten til Selvhjelpspakken. Dokumentet vil bli fortløpende revidert. Siste revisjon er gjort 10.04.13. Selvhjelpspakken er ment å være et grunnverktøy for fylkesmannembetene, men også for kommunene med tanke på implementering av barnekonvensjonen i kommunal praksis. Dokumentet er laget i wordformat med tanke på at de som skal arbeide med det, kan bearbeide det til eget bruk ut fra lokale forhold. Selvhjelpspakken gir en beskrivelse av barnekonvensjonen som legalitet for de som arbeider med og for barn. I tillegg vil leseren her finne beskrivelse av Sjumilsstegsmetodikken:

  • Hvordan man starter arbeidet.
  • Hvordan man plukker ut relevante artikler fra konvensjonen.
  • Hvordan man bearbeider artiklene ved å utarbeide kontrollspørsmål.
  • Hvordan man designer og bearbeider en kommuneanalyse.
  • Hvordan man kan bruke kommuneanalyser som grunnlag for videre tiltak.
  • Om metodikkens relevans til folkehelsearbeid.
  • Om det er mulig å benytte Sjumilssteget som internkontrollverktøy for kommunal virksomhet.

Alt dette kan du lese mer om hvis du åpner vedleggene under.