Sammendrag av kartlegginga fra kommunene i Troms 2012

Kommunene i Troms har nå - som landets første kommuner, utført sin andre kommuneanalyse basert på 12 artikler fra FNs barnekonvensjon. Alle fylkets kommuner har nå besvart de i alt 43 kontrollspørsmålene som dannet grunnlag for kommuneanalysen 2012. De to siste kommunene leverte sine analyser i april 2013. Fylkesmannen har laget et sammendrag av disse analysene/rapportene. Sammendraget vil, med oppsummering av øvrige dokumenter fra kommunene der det  pekes på endringer som har skjedd de 3 siste årene, samt utfordringer pr. i dag, bli utformet som en fylkesrapport for tilstanden i 2012. Kommunene i Troms vil i løpet av juni 2013 - i brev til kommuneledelsen, få Fylkesmannens endelige oppsummering av situasjonen i fylket. Også dette brevet vil etterhvert bli publiseret på denne nettsiden. Inntil videre kan du finne kartleggingen/analysen fra 2012 som vedlegg til denne nyheten.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Sjumilssteget kartlegging 2012 endelig.pdf)Sammendrag av kommuneanalysene i Troms for 20121533 kB