Kartlegginga frå kommunane i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har no publisert eit samandrag av kartlegginga frå kommunane i eige fylke. Her kan du sjå heile samandraget: . Kontaktpersonar i fylkesmannsembetet er Line Pedersen Døsen tlf. 57643180 og Bodhild Therese Cirotzki tlf. 57643108.

Sjumilssteget i Sogn og Fjordane har også ei heimeside med adressa http://www.tilbesteforbarnogunge.no/hoved.aspx?m=47081