Tromskommunenes analyser for 2012

Kommunene i Troms har i 2012 arbeidet med å gjøre nye analyser av sitt tilbud til barn og unge med utgangspunkt i de 7 stegene som benyttes i Sjumilsstegsprogrammet. Dette er andre gang kommunene i Troms  utfører slike analyser og Fylkesmannen har derfor også ønsket at kommunene i forbindelse med analysesvaret også beskriver endringer som er gjort siden 2009 og hvilke utfordringer kommunene nå ser som de viktigste å gripe fatt i.

Analysene fra alle våre 24 kommuner er nå lagt ut som vedlegg til denne artikkelen. Siden noen av kommunene har sendt inn følgebrev eller vedtak fra sine politiske organer, vil enkelte kommuners svar  ligge inne både med selve analysen og andre følgebrev/vedtak. Storfjord kommune har utviklet et internkontrollsystem for tverretatlige tjenester basert på Sjumilssteget. Også denne ligger blant vedleggene.

Senere vil også Fylkesmannen utarbeide en samleoversikt over svarene fra alle kommunene i et eget dokument. Vi håper at dette skal være gjort innen utgangen av mai 2013. Følg med!!