Barnekonvensjonen i praksis

Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i barnekonvensjonen som vi ønsker at kommunene fokuserer på. Slik håper vi at det blir enklere for kommunene å bruke barnekonvensjonen når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til våre barn og unge.

Her kan du lære mer om sjumilsstegsmodellen vi har utviklet og om aktuelle tema og problemstillinger vi arbeider med. Sjumilsstegsarbeidet spredt til alle fylkesmannsembeter i Norge.