Barnekonvensjonen i praksis

Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i barnekonvensjonen som vi ønsker at kommunene fokuserer på. Slik håper vi at det blir enklere for kommunene å bruke barnekonvensjonen når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til våre barn og unge. Her kan du lære mer om sjumilsstegsmodellen vi har utviklet og om aktuelle tema og problemstillinger vi arbeider med. Sjumilsstegsarbeidet spredt til alle fylkesmannsembeter i Norge.

Konferanse om barnekonvensjonen for fylkesmenn og direktorater 2018

"Sjumilssteget - Barnekonvensjonen i praksis" planlegger en nasjonal konferanse for…
Les mer

Nasjonal konferanse om implementering av barnekonvensjonen

Den nasjonale arbeidsgruppen for implementering av barnekonvensjonen arrangerer også i…
Les mer

NY nettdatabase for fylkesmenn og direktorater

Den nasjonale arbeidsgruppen for implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter…
Les mer

Den nasjonale arbeidsgruppen besøkte FNs barnekomite

Den nasjonale arbeidsgruppen for implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter…
Les mer

Nasjonal implementering av barnekonvensjonen

Med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet og fra Arbeids- og…
Les mer

Hvordan står det til med barnekonvensjonen i Norge?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ga oppgaven om å besvare dette til en…
Les mer

Nasjonalt oppdrag med barnekonvensjonen i 2015

Etter en periode (2012-2014) med nasjonal spredning av Sjumilssteget i…
Les mer

Oppstart av kommunekartlegging i Møre og Romsdal

Fylkesmannen og Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal har sendt en orientering til alle…
Les mer

Barnekonvensjonssatsingen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå startet sitt konvensjonsprosjekt "Samarbeid og…
Les mer

Vellykket Sjumilsstegskonferanse i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder arrangerte sin Sjumilsstegskonferanse i Buen Kulturhus i Mandal…
Les mer

Sjumilssteget til Pechenga kommune i Russland

Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy (bildet) har ikke bare igangsatt Sjumilssteget i…
Les mer

Barnekonvensjonen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud har stått i spissen for et felles initiativ for å styrke…
Les mer

Nasjonal oppvekstkonferanse 6.-7.10

Den nasjonale oppvekstkonferansen er nå avviklet. 400 deltakere var tilstede og hele…
Les mer

FNs barnekonvensjon i fokus i Vestfold

Handlingsprogrammet "God Oppvekst" i Vestfold arrangerer til erfaringskonferansen 2014…
Les mer

Oppvekstkonferanser i Nord-Norge

I løpet av september og oktober arrangeres 3 store konferanser i hhv. Finnmark (Alta) 17.…
Les mer

BARNEKONVENSJONEN FYLLER 25 ÅR

Sjumilssteget oppfordrer alle til å ta del i planlegging av arrangement rundt i Norge - i…
Les mer

Sjumilsstegskoordinatorene i Østfold er i gang!

Fylkesmannen i Østfold arrangerte samling i Son for kommunekoordinatorene for…
Les mer

BARNA INN I GRUNNLOVEN

Stortinget vedtok 13. mai 2014 endringer i grunnloven på basis av et forslag fra et…
Les mer

Kick-off for Sjumilssteget i Østfold

Fylkesmannen i Østfold inviterer nå fylkets kommuner til å arbeide med utgangspunkt i…
Les mer

ON’ konvenšuvda máná vuoigatvuođaid birra

Her kan du lese den nordsamiske oversettelsen av FNs barnekonvensjon i fulltekst:…
Les mer

GIELDDAANALYSA 2013

Sjumilsstegets kontrollspørsmål (Dárkkistangažaldagat) er nå oversatt til…
Les mer

Ny rapport fra Troms fylke etter kommuneanalyser i 2012

Kommunene i Troms gjennomførte i 2012 sin andre analyserunde av tilbudene til barn og…
Les mer

Sammendrag av kartlegginga fra kommunene i Troms 2012

Kommunene i Troms har nå - som landets første kommuner, utført sin andre kommuneanalyse…
Les mer

Kartlegginga frå kommunane i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har no publisert eit samandrag av kartlegginga frå…
Les mer

Tromskommunenes analyser for 2012

Kommunene i Troms har i 2012 arbeidet med å gjøre nye analyser av sitt tilbud til barn og…
Les mer

Selvhjelpspakken for nedlasting

Fylkesmannen har nå laget ferdig teksten til Selvhjelpspakken. Dokumentet vil bli…
Les mer

Kommuneanalysen 2012

Fylkesmannen i Troms sende 2. mars ut et brev der kommunene blir invitert til å…
Les mer

Kommunenes egenanalyse

Kommunene i Troms gjorde i 2009 en egenanalyse av etterlevelsen av utvalgte områder i FNs…
Les mer

Dokumenter for Sjumilssteget

Under Rapporter og dokumenter kan du laste ned materiell i forbindelse med Sjumilssteget. 
Les mer